Wpis do ewidencji przedsiębiorców w zakresie obrotu materiałem siewnym

W odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 01.03.2021, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wpisał CBD Premium S.A. do ewidencji przedsiębiorców w zakresie obrotu materiałem siewnym.

Wpis do ewidencji przedsiębiorców w zakresie obrotu materiałem siewnym wraz z uzyskanymi wcześniej pozwoleniami, umożliwi nam obrót certyfikowanym konopnym materiałem siewnym, a w szczególności:

  • sprzedaż hurtową zakupionego konopnego materiału siewnego,
  • sprzedaż detaliczną zakupionego konopnego materiału siewnego dla profesjonalnych odbiorców.

Poniżej skan otrzymanego zaświadczenia: