Pozwolenie na skup i kontraktację upraw konopi siewnych

Miło nam poinformować, iż dnia 25.01.2021 otrzymaliśmy zezwolenie na skup i uprawę konopi włóknistych. Decyzja ma pozwolenie nr 1/K/21 została podpisana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Donosicielskiego, upoważnia spółkę CBD Premium do prowadzenia działalności w zakresie skupu konopi włóknistych z przeznaczeniem na cele przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa na terenie województwa Dolnośląskiego, objętych rejonizacją na podstawie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.